Uỷ ban nhân dân xã

Quế MỹĐịa chỉ: Xã Quế Mỹ - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
Điện thoại: